Oferujemy następujące promocje cenowe na wszystkie kursy 120 godzinne:
  • zniżka za dokonanie płatności jednorazowej z góry: – 100,00 zł
  • zniżka za dokonanie płatności w dwóch transzach: – 50,00 zł
  • zniżka za wskazanie osoby, która zapisze się na kurs: -100,00 zł (dot. maks. 2 wskazanych osób)
  • „pakiet rodzinny” – przy zapisaniu się na kurs przez co najmniej 2 osoby spośród członków rodzny (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci), cena dla każdej z tych osób wynosi 1000,00 zł

Powyższe promocje nie sumują się. Klient decyduje o wyborze promocji, z której chce skorzystać.

Nowe kursy w przyjaznych cenach:

  • kursy dla seniorów: 60h – 600 zł, 90h – 900 zł
  • kursy dla studentów: 90h – 900 zł
  • kursy poranne 6.00-12.00: 120h – 1200 zł